Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   separa   refrein   sorprendiendo   barbaro   wayando   potros   skeiromento   diario