Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   chikito   interogativo   rantsoen   asaltante   palatalisacion   esperantista   materialista   hipotecario