Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   superficio [superficie]   forsosamente   colofon   sindicalista   declara   carece   globo