Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   bin [bini]   klassikaal   domestico   desmobilisacion   saco   polisemia   de (expr.)   medio