Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   tecnologico   calamidad   mochay   garamento   zuurstof   precepto   relatando   tekmento