Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   elaborado   videoteca   presencia   criminal   acercando   ecologico   recogi   vet