Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   reduci   contrai   coordina   buceado   burico   lenmento [leunmento]   lampet   secuencia