Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   evangelisacion   stopverf   tocante   analisis   extraoficialmente   revisa   exhibicion   aworey