Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   bekmento   igual   impresiona   corporal (adh.)   inventa   cushina (v.) [cushna]   elleboog   garnachi