Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   vernisiando [vernisando]   clonchi   mahando   circulando   vlechtmento   aeronautico   Nos Tata   flit