preke [freke] - Vocabulario di Papiamento

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento

Palabra: preke [freke]

   lenmento [leunmento]   Inglatera   barera   catapila   contact   macubari (mata)   cis (mus.)   polishmento [polshimento]