Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   instrui   Chekia   antropologo   desesperadamente   maripampun   innova   baliando [bailando]   preferencial