Vocabulario di Papiamento - Papiamento.Search.aw

Papiamento Search Engine

Papiamento Search Engine 

Vocabulario di Papiamento


   stens   ratonero   prehistoria   intacto   narcotraficante   gymzaal   niun [ningun]   extasis